AG AGROPRIM, s.r.o.

Společnost AG AGROPRIM, s.r.o., byla založena v únoru 1998. V současné době hospodaří na více než 2000 hektarech, přičemž více se z více než 85 % jedná o obhospodařování orné půdy. Kromě rostlinné výroby se společnost zabývá i živočišnou výrobou.

V rámci rostlinné výroby se AG AGROPRIM, s.r.o., soustředí na pěstování pšenice jarní i ozimé, ječmene ozimého, kukuřice na siláž a v neposlední řadě na pěstování řepky ozimé. Z některých odrůd řepky se následně lisuje za studena olej pro potravinářské účely, který je svojí kvalitou a technologií zpracování srovnatelný s olivovým olejem. Pro potravinářské účely je pěstován též oves nahý.

Živočišná výroba se soustředí zejména na chov skotu. Jmenovitě jde o odchovny Vojtěchov, kde je chováno zhruba 500 kusů masného skotu ve volném ustájení. V oblasti chovu skotu využívá společnost AG AGROPRIM, s.r.o., přirozenou plemenitbu díky masným býkům plemen Simentál, Limusin či Blonde d´Aquitaine.  V současnosti je v odchovnách Vojtěchov zhruba 100 kusů žírných býků, přes 170 kusů krav, 5 kusů plemenných býků, desítky telat a zhruba 170 jalovic. Od jara do podzimu je většina skotu pasena v 8 pastevních areálech.

Vedení společnosti:
Ing. Lukáš Vojíř, jednatel pověřený řízením společnosti
Ing. Michael Karas, jednatel společnosti
Ing. Zdeněk Roch, jednatel společnosti
Ing. Milan Škvor, jednatel společnosti

 


Produkty

Komodity rostlinného původu

, Obiloviny , Olejniny

Komodity živočišného původu

, Masný skot

Působnost společnosti

  • Česká republika

Kontakt

AG AGROPRIM, s.r.o.

Zemědělství
č.p. 300, 257 44 Netvořice, Česká republika
IČ: 25649213

E-mail: lukas.vojir@agroprim.cz
Telefon: +420724242389
Web: www.agroprim.cz

Volné pracovní pozice

Momentálně nejsou k dispozici volné pracovní pozice.

Zobrazit všechny kariérní nabídky

Důležité informace